Øre-akupunktur

Den kinesiske øreakupunktur 
Den kinesiske øre-akupunktur er tæt knyttet til den traditionelle kinesiske medicin og kan spores  
helt tilbage til år 500-300 før vor tidsregning.  
I den kinesiske øre-akupunktur er meridian-læren meget vigtig for udvælgelsen af punkterne i  
øret og bliver ofte også kombineret med den almindelige krops-akupunktur.  
Mange af de psykiske punkter, som man bruger i afvænningsterapien, stammer fra den kinesiske  
øre-akupunktur. 
 
Den franske øreakupunktur 
Den franske øre-akupunktur kaldes også for auriculoterapi (auricolo = øre). Den er udviklet og  
sat i system i af den franske ingeniør, biolog og læge Paul Nogier (1908-1996).  Han opdagede,  
at hele menneskets nervesystem har forbindelse til øret og at det samtidig er behandlingsmæs- 
sigt tilgængeligt der. Øret fungerer som reflekszone og Nogier beviste, at en påført belastning  
et nærmere angivet sted i kroppen vil resultere i et synligt, ømt eller elektronisk målbart punkt i  
det tilsvarende område i øret 
 
Ørets landkort viser i grove træk et foster, der står på hovedet 
 
Hvad kan behandles?

Man kan stort set behandle alt ved hjælp af øreakupunktur. Noget af det mest kendte og succesfulde er akutte og kroniske smerter samt tobaksafvænning. Øreakupunktur er en hurtigvirkende behandlingsform. Til tider kan smerter forsvinde med det samme. Øreakupunktur anvendes ofte sammen med kropsakupunktur. 

 

Translate »